תחומי עיסוק

דיני חברות ותאגידים:

אורלי חי-חי מנשרוב, משרד עו"ד נוטריון וגישור, מלווה חברות ותאגידים, בכל תחומי פעילותם העסקית, ומעמיד לרשותם מערך שלם של שירותים מתקדמים:

 • קבלת החלטה בדבר אופי היישות.

 • הקמת חברה (לרבות חברת יחיד, בהליך מזורז).

 • דיווחים שוטפים לרשם התאגידים.

 • עריכת הסכמי השקעה, הסכמי אופציות, הנפקת מניות.

 • עריכת הסכמי מייסדים ויזמות.

 • עריכת הסכמים בין בעלי מניות.

 • הסכמים בין עובדים וספקי משנה.

 • שינויים מבניים בחברות.

 • הליכי פירוק

 • (כינוס אסיפה כללית, קבלת החלטה בדבר פירוק, תצהיר כושר פירעון, הודעה בדבר מינוי מפרק, כינוס אסיפה סופית, בקשה לפטור מתשלום אגרות שנתיות, דו"ח סופי )

 • הליכי רה ארגון בחברה.

 • הסכמי סוכנות והפצה.

 • הסכמי זיכיון.

 • הסכמי רישוי ואספקה.

 • הסדרי מימון.

 • עריכת מיזמים משותפים ושותפויות.

מקצועיות, איכות ויעילות

יצירת קשר

מלאו את פרטיכם בטופס ונשמח לחזור אליכם בהקדם.
נושא
שם
טלפון
Emailטלפון: 03-6040225

לשאלות וייעוץ מקצועי

סרוק לקבלת פרטים באמצעות הסמארטפון